PRAKSA + USLUGE

LunimirVet, specijalizirana veterinarska praksa koja pruža brigu i liječničku podršku Vašim četveronožnim ljubimcima. Opća veterinarska medicina, dijagnostika i specijalistički pregledi podrazumijevaju široki spektar znanja i prakse koju pružamo, te izdvajamo one najvažnije:

> internistički pregledi i liječenje;
> kirurgija;
> reprodukcija;
– određivanje razine progesterona u serumu na MiniVidas aparatu;
– određivanje izlučivanja herpes virusa u pasa (CaHV-1) PCR metodom i određivanje visine titra protutijela u suradnji sa Virološkim laboratorijem Veterinarskog fakulteta
> ultrazvučne pretrage;
> laboratorijske krvne pretrage;
– krvni nalazi: kompletna krvna slika, biokemijski profili
> dijagnostičke pretrage;
> stomatologija;
> preventivna & cijepljenja;
> pedijatrija & gerijatrija;
> nutricionizam i medicinska hrana;

Specijalizirani smo za:

Porodiljstvo >>> Za nas najljepši dio veterinarske medicine. U ambulanti možemo obuhvatiti cijeli ciklus, od određivanja optimalnog trenutka parenja, preko osjemenjivanja do praćenja graviditeta te (po potrebi) asistencije u porodu i carskog reza. Ovo područje obuhvaća i briga oko kuje nakon okota i prati zdravlje štenadi u njihovom najkritičnijem periodu, u prva tri tjedna života.

Ultrazvučna dijagnostika >>>
Ultrazvukom, kao pomoćnim dijagnostičkim sredstvom možemo nadopunjavati osnovne kliničke i laboratorijske nalaze. Kod određenih patoloških stanja ova vrsta pretrage omogućava nam bolji uvid u uzrok samog oboljenja, odnosno omogućava praćenje bolesti i rezultata terapije. Ultrazvukom kod fizioloških stanja kao što je graviditet, dobivamo uvid u cijeli novi svijet prateći rast, vitalnost i sazrijevanje plodova.

Pedijatrija >>>
Pedijatrija nije samo cijepljenje i čišćenje protiv crijevnih parazita. Pedijatrijski pacijenti su posebno krhka i zahtjevna skupina, kod kojih se često previde patološka stanja, koja se pripisuju nepravilnoj ishrani ili mladosti same životinje. Svako štene ili mačić na svoj način pokazuje znakove da nešto nije u redu, samo te znakove treba na vrijeme prepoznati.

11