… moguće je i u našoj ambulanti, na MiniVidas uređaju. Određivanje razine progesterona u serumu traje 40 minuta (nakon pripreme krvi – izdvajanja seruma iz pune krvi i centrifugiranja koje također traje 40 minuta). Kod određivanja plodnih dana uputno je nalaz razine progesterona usporediti sa nalazom vaginalne citologije, koji također možete uraditi kod nas.

Related Articles

Leave a comment

11