.. u suradnji sa Virološkim laboratorijem Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, u LunimirVetu moguće je odrediti izlučivanje herpes virusa iz brisa (nosa, vagine, prepucija) PCR metodom. Također, moguće je iz krvi odrediti razinu titra protutijela za herpes virus. I na kraju, ako kuja nema zaštitni titar protutijela, u LunimirVetu moguće je i cijepljenje prema protokolu.

Related Articles

Leave a comment

11